Persondatapolitik hos winoto

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos winoto.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Når du udfylder en kontaktformular, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre dialogen med dig og for at kunne tilbyde dig vores ydelser.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, firmanavn og telefonnummer.

Winoto indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Udfylder en kontaktformular på LinkedIn

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på winoto er winoto ApS.

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine oplysninger vil blive slettet umiddelbart efter vi har indgået dialog på baggrund af din henvendelse, eller efter, at du har modtaget din ydelse.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores kontaktformular hos LinkedIn, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores kontaktformular vil blive opbevaret i LinkedIns datacentre.

Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse winoto@winoto.dk